آموزش اگزوکد جهت طراحی پروتز های ثابت

آموزش اگزوکد جهت طراحی پروتز های ثابت آموزش اگزوکد جهت طراحی پروتز های ثابت نرم افزار اگزوکد یکی از قدرتمندترین ابزارهای موجود در دندانپزشکی دیجیتال است.یک لابراتوار کامل در نوک انگشتان شما. با ما همراه باشید تا اولین قدم‌های خود را در این نرم‌افزار پیش ببریم.رازهای طراحی دیجیتال قابل پیش‌بینی را باز کنیم. ما زمان…

آموزش نرم افزار دنتال

آموزش نرم افزار دنتال

آموزش نرم افزار دنتال آموزش نرم افزار دنتال بخش آموزش شرکت فنی و مهندسی مبتکران مکاترونیک ارک بعنوان یک مرکز آموزشی ویژه نرم افزارهای دیجیتال سیستمهای  CAD/CAM و دندانپزشکی دیجیتال است و همواره بر آموزش پیشرفته، نوآورانه و پیشرفته در دندانپزشکی و دندانسازی دیجیتال تاکید دارد. هدف از آموزش دندانسازی و دندانپزشکی دیجیتال و امکانات آن…

نمایشگاه