رزین تانک پرینترهای سه بعدی LCD

رزین تانک پرینترهای سه بعدی LCD

رزین تانک پرینترهای سه بعدی LCD فهرست مطالب مخزن رزین، یک جزء ضروری در پرینترهای سه بعدی LCD است که رزین را در حین فرآیند پرینت نگه می دارد. این مخزن معمولاً از آلومینیوم ساخته شده  و در پایین آن یک طلق نازک (معروف به طلق رزین) قرار دارد. مخزن رزین وظایف مهمی را در…

نمایشگاه