آموزش طراحی لبخند دیجیتالی (Digital Smile Design) در نرم افزار اگزوکد

آموزش طراحی لبخند دیجیتالی (Digital Smile Design) در نرم افزار اگزوکد

آموزش طراحی لبخند دیجیتالی (Digital Smile Design) در نرم افزار اگزوکد آموزش طراحی لبخند دیجیتالی (Digital Smile Design) در نرم افزار اگزوکد Smile Creator که در پلتفرم معروف exocad DentalCAD ادغام شده است، به لطف فناوری نوآورانه 2D/3D ما، لابراتوارهای دندانسازی را قادر می سازد تا به طور قابل اعتماد امکان سنجی پروتز را حتی…

نمایشگاه