آشنایی با پرینتر سه بعدی لابراتواری

آشنایی با پرینتر سه بعدی لابراتواری

آشنایی با پرینتر سه بعدی لابراتواری فهرست مطالب از منظر مکانیکی، پرینتر سه بعدی لابراتواری اغلب دستگاه های رباتیک بسیار ساده ای هستند.این دستگاه بدون نرم افزار طراحی به کمک کامپیوتر (CAD) که اجازه می دهد اشیاء و در واقع کل مجموعه ها در یک محیط مجازی طراحی شوند.نرم افزار CAD در محیط های طراحی…

نمایشگاه