فهرست بستن
رزین پرینتر جواهرسازی Burn-Dental

PowerCast Burn Dental Resin

کاربردها: وکساپ و مدل برای ریخته گری مستقیم در دندانپزشکی و دندانسازی
ویژگی های رزین قابل ریخته گری دندانسازی :

حذف بدون رسوبات و خاکستر باقیمانده – کیفیت ریخته گری عالی
سازگار با چرخه ی حذف موم دنتال و مواد سیلندر(گچ سیلندر) دنتال
بدون نیاز به مرحله ی post cure – بدون بو

پرینتر سه بعدی 1
کیفیت بالای پرینتر های سه بعدی
user-friendly