فهرست بستن
پرینتر سه بعدی دندانسازی 12
مشخصات فنی پرینترهای سه بعدیDigi gold Quick
(LCD resolution)رزولوشن2560*1620 pixel
(Layer Thickness)ضخامت لایه ها25-100میکرو متر
(25-100 ?m)
(Print Volume)اندازه پرینت81*128*170 mm
(Print Precision)دقت پرینت50میکرومتر
(50 ?m)
(Print Speed)سرعت پرینت25-45دقیقه به ازای پرینت ارتفاع هر سانتی متر
25~45 min for each cm
(Printer Dimension)ابعاد دستگاه26*24*52 cm
(Screen)صفحه نمایشتاچ پنل سایز 7 اینچ
(7 inch touch panel)
(Net Weight)وزن دستگاه27 kg
(Software)نرم افزارchitu box
(File Input Format)فرمت فایلهای ورودیSTL-PNG-ZIP-OBJ
(Power Input)تغذیه دستگاه220 Vac, 50Hz
(Connectivity)نحوه اتصال به دستگاهUSB-LAN-WiFi
سایز صفحه قابل پرینت(mmعرض)81 *
(mmطول)128
Z-axis resolution(less than 5 micron)کمتر از 5 میکرون
resin tankرزین تانک دایمی (permanent resin tank)
(function)کاربردهاساخت انواع مدل با تیراژ بالا برای انگشتر،دستبند،مدال،پلاک
ساخت مدل با رزین سرامیکی برای قالبگیری سیلیکونی
(guarantee and warranty)گارانتی و وارانتی(1 year)یکسال پس از نصب و تحویل دستگاه
پرینتر سه بعدی دندانسازی 14
مشخصات فنی پرینترهای سه بعدیDigi gold Zoom
(LCD resolution)رزولوشن3840*2400 pixel
(Layer Thickness)ضخامت لایه ها25-100میکرو متر
(25-100 ?m)
(Print Volume)اندازه پرینت120*190*180 mm
(Print Precision)دقت پرینت50میکرومتر
(50 ?m)
(Print Speed)سرعت پرینت25-45دقیقه به ازای پرینت ارتفاع هر سانتی متر
25~45 min for each cm
(Printer Dimension)ابعاد دستگاه55*50*70 cm
(Screen)صفحه نمایشتاچ پنل سایز 7 اینچ
(7 inch touch panel)
(Net Weight)وزن دستگاه45 kg
(Software)نرم افزارchitu box
(File Input Format)فرمت فایلهای ورودیSTL-PNG-ZIP-OBJ
(Power Input)تغذیه دستگاه220 Vac, 50Hz
(Connectivity)نحوه اتصال به دستگاهUSB-LAN-WiFi
سایز صفحه قابل پرینت(mmعرض)120 *
(mmطول)190
Z-axis resolution(less than 5 micron)کمتر از 5 میکرون
resin tankرزین تانک دایمی (permanent resin tank)
(function)کاربردهاساخت انواع مدل با تیراژ بالا برای انگشتر،دستبند،مدال،پلاک
ساخت مدل با رزین سرامیکی برای قالبگیری سیلیکونی
(guarantee and warranty)گارانتی و وارانتی(1 year)یکسال پس از نصب و تحویل دستگاه
پرینتر سه بعدی دندانسازی 14
مشخصات فنی پرینترهای سه بعدیDigi gold Zoom+
(LCD resolution)رزولوشن5448*3064pixel
(Layer Thickness)ضخامت لایه ها25-100میکرو متر
(25-100 ?m)
(Print Volume)اندازه پرینت272.4*153.2*180 mm
(Print Precision)دقت پرینت50میکرومتر
(50 ?m)
(Print Speed)سرعت پرینت25-45دقیقه به ازای پرینت ارتفاع هر سانتی متر
25~45 min for each cm
(Printer Dimension)ابعاد دستگاه55*50*70 cm
(Screen)صفحه نمایشتاچ پنل سایز 7 اینچ
(7 inch touch panel)
(Net Weight)وزن دستگاه50kg
(Software)نرم افزارchitu box
(File Input Format)فرمت فایلهای ورودیSTL-PNG-ZIP-OBJ
(Power Input)تغذیه دستگاه220 Vac, 50Hz
(Connectivity)نحوه اتصال به دستگاهUSB-LAN-WiFi
سایز صفحه قابل پرینت(mmعرض)154*(mmطول)273
Z-axis resolution(less than 5 micron)کمتر از 5 میکرون
resin tankرزین تانک دایمی (permanent resin tank)
(function)کاربردهاساخت انواع مدل با تیراژ بالا برای انگشتر،دستبند،مدال،پلاک
ساخت مدل با رزین سرامیکی برای قالبگیری سیلیکونی
(guarantee and warranty)گارانتی و وارانتی(1 year)یکسال پس از نصب و تحویل دستگاه

رزین های قابل استفاده در دستگاه

رزین های پرینتر های سه بعدی 3