فهرست بستن

پرینتر های سه بعدی

پرینترهای سه بعدی دندانسازی
مشخصات فنی پرینترهای سه بعدیDigident Lite
(LCD resolution)رزولوشن3840*2160 pixel
(Layer Thickness)ضخامت لایه ها25-100میکرو متر
(25-100 ?m)
(Print Volume)اندازه پرینت68*120*170mm
(Print Precision)دقت پرینت30میکرو متر
(30 ?m)
(Print Speed)سرعت پرینت25-40دقیقه به ازای پرینت اتفاع هر سانتی متر
25~45 min for each cm
(Printer Dimension)ابعاد دستگاه26*24*52 cm
(Screen)صفحه نمایشتاچ پنل سایز 7 اینچ
(7 inch touch panel)
(Net Weight)وزن دستگاه27 kg
(Software)نرم افزارchitu box
(File Input Format)فرمت فایلهای ورودیSTL-PNG-ZIP-OBJ
(Power Input)تغذیه دستگاه220 Vac, 50Hz
(Connectivity)نحوه اتصال به دستگاهUSB-LAN-WiFi
(capacity of print)ظرفیت پرینتwax:70~80
temp:70~80
Ortho cast: 8
abutment:110
sergical guide:5
Z-axis resolutionless than 5 micron
resin tankرزین تانک دایمی (permanent resin tank)
(function)کاربردها(wax)وکس
(temperory)روکش موقت
(sergical guide)گاید جراحی
(night guard)نایت گارد
(abutment-UCLA)اباتمنت و یو سی ال ای
(mock-up)وکساپ تشخیصی
(model)مدل
(Ortho cast)کست ارتودنسی
(laminate)لمینیت
(guarantee and warranty)گارانتی و وارانتی(1 year)یکسال پس از نصب و تحویل دستگاه
پرینترهای سه بعدی دنتال
مشخصات فنی پرینترهای سه بعدیDigident Quick
(LCD resolution)رزولوشن2560*1620 pixel
(Layer Thickness)ضخامت لایه ها25-100میکرو متر
(25-100 ?m)
(Print Volume)اندازه پرینت81*128*170 mm
(Print Precision)دقت پرینت50میکرومتر
(50 ?m)
(Print Speed)سرعت پرینت25-40دقیقه به ازای پرینت اتفاع هر سانتی متر
25~45 min for each cm
(Printer Dimension)ابعاد دستگاه26*24*52 cm
(Screen)صفحه نمایشتاچ پنل سایز 7 اینچ
(7 inch touch panel)
(Net Weight)وزن دستگاه27 kg
(Software)نرم افزارchitu box
(File Input Format)فرمت فایلهای ورودیSTL-PNG-ZIP-OBJ
(Power Input)تغذیه دستگاه220 Vac, 50Hz
(Connectivity)نحوه اتصال به دستگاهUSB-LAN-WiFi
(capacity of print)ظرفیت پرینتwax:80~90
temp:80~90
Ortho cast: 10
abutment:120
sergical guide:6
Z-axis resolutionless than 5 micron
resin tankرزین تانک دایمی (permanent resin tank)
(function)کاربردها(wax)وکس
(temperory)روکش موقت
(sergical guide)گاید جراحی
(night guard)نایت گارد
(abutment-UCLA)اباتمنت و یو سی ال ای
(mock-up)وکساپ تشخیصی
(model)مدل
(Ortho cast)کست ارتودنسی
(laminate)لمینیت
(guarantee and warranty)گارانتی و وارانتی(1 year)یکسال پس از نصب و تحویل دستگاه
پرینترهای سه بعدی دندانسازی 3
مشخصات فنی پرینترهای سه بعدیDigident Zoom
(LCD resolution)رزولوشن3840*2400 pixel
(Layer Thickness)ضخامت لایه ها25-100میکرو متر
(25-100 ?m)
(Print Volume)اندازه پرینت120*190*180 mm
(Print Precision)دقت پرینت50میکرومتر
(50 ?m)
(Print Speed)سرعت پرینت25-40دقیقه به ازای پرینت اتفاع هر سانتی متر
25~45 min for each cm
(Printer Dimension)ابعاد دستگاه55*50*70 cm
(Screen)صفحه نمایشتاچ پنل سایز 7 اینچ
(7 inch touch panel)
(Net Weight)وزن دستگاه45 kg
(Software)نرم افزارchitu box
(File Input Format)فرمت فایلهای ورودیSTL-PNG-ZIP-OBJ
(Power Input)تغذیه دستگاه220 Vac, 50Hz
(Connectivity)نحوه اتصال به دستگاهUSB-LAN-WiFi
(capacity of print)ظرفیت پرینتwax:200~210
temp:200~210
Ortho cast: 30
abutment:250
sergical guide:20
Z-axis resolutionless than 5 micron
resin tankرزین تانک دایمی (permanent resin tank)
(function)کاربردها(wax)وکس
(temperory)روکش موقت
(sergical guide)گاید جراحی
(night guard)نایت گارد
(abutment-UCLA)اباتمنت و یو سی ال ای
(mock-up)وکساپ تشخیصی
(model)مدل
(Ortho cast)کست ارتودنسی
(laminate)لمینیت
(guarantee and warranty)گارانتی و وارانتی(1 year)یکسال پس از نصب و تحویل دستگاه

رزین های قابل استفاده در دستگاه

رزین های پرینتر های سه بعدی 3