فهرست بستن
میلینگ دنتال 14
Specifications / Modelsdigimill D
ModelDesktop
روشهای تراش (Milling Method)تر (Wet)*
خشک (Dry)
تعداد محورها (Number of Axes)5
موتورهای کنترلی (Control Motors)برای کنترل در تمامی محورها از ایزی سرو موتور(servo motor) استفاده شده است.
توان و سرعت موتور اسپیندل (Electro Spindle Power and Speed)1.5 KW/60000RPM
Controllerکامپیوتر صنعتی داخلی (داخل دستگاه قرار می گیرد)
Interface(رابط کاربری)13.3 inch Touch LCD
CAM Softwareهایپردنت
Number Of Tool change8
Ball screw/GearboxHiwin /Liming
متریال قابل تراش (Material)Zircon-Wax-PMMA-Softmetal
Average Milling time for zirconia ,Pmma, soft metal, wax10 min
Average Milling time for Pre-milled Abutment , Lisi, Titanium14min
Power consumption100~230 VAC max 10A
10Amp
Dimensions85 75 80 cm
Guarantee12months
موتور اسپیندل و مواد مصرفی شامل گارانتی نیستند.
میلینگ دنتال سه بعدی 17
Specifications / ModelsDigimill WD
ModelDesktop
روشهای تراش (Milling Method)تر (Wet)
خشک (Dry)
تعداد محورها (Number of Axes)5
موتورهای کنترلی (Control Motors)برای کنترل در تمامی محورها از ایزی سرو موتور(servo motor) استفاده شده است.
توان و سرعت موتور اسپیندل (Electro Spindle Power and Speed)1.5 KW/60000RPM
Controllerکامپیوتر صنعتی داخلی (داخل دستگاه قرار می گیرد)
Interface(رابط کاربری)13.3 inch Touch LCD
CAM Softwareهایپردنت
Number Of Tool change8
Ball screw/GearboxHiwin /Liming
متریال قابل تراش (Material)zircon-PMMA-Wax-Soft metal-Glass-Titanium-Pre-milled abutment-Emax IPS
Average Milling time for zirconia ,Pmma, soft metal, wax 1 0 min
Average Milling time for Pre-milled Abutment , Lisi, Titanium14min
Power consumption100~230 VAC max 10A
10 Amp
Dimensions85 75 80 cm
Guarantee12months
موتور اسپیندل و مواد مصرفی شامل گارانتی نیستند.
میلینگ دنتال سه بعدی 16
Specifications / Modelsdigimill W
ModelDesktop
روشهای تراش (Milling Method)تر (Wet)
خشک (Dry)*
تعداد محورها (Number of Axes)4
موتورهای کنترلی (Control Motors)برای کنترل در تمامی محورها از ایزی سرو موتور(servo motor) استفاده شده است.
توان و سرعت موتور اسپیندل (Electro Spindle Power and Speed)1.5 KW/60000RPM
Controllerکامپیوتر صنعتی داخلی (داخل دستگاه قرار می گیرد)
Interface(رابط کاربری)13.3 inch Touch LCD
CAM Softwareهایپردنت
Number Of Tool change4
Ball screw/GearboxHiwin /Liming
متریال قابل تراش (Material)Premilled abutment-Glass ceramic-Emax IPS
Average Milling time for zirconia ,Pmma, soft metal, wax9 min
Average Milling time for Pre-milled Abutment , Lisi, Titanium11min
Power consumption100~230 VAC max 10A
10 Amp
Dimensionschairside
Guarantee12months
موتور اسپیندل و مواد مصرفی شامل گارانتی نیستند.