فهرست بستن
رزین پرینتر دندانسازی Tray

رزین دندانسازی مخصوص Tray Resin

کاربرد ها: Impression های اختصاصی و تری ها با کاربرد خاص

ویژگی های رزین دندانسازی مخصوص Tray Resin:

 بیولوژیک – ویسکوزیته پایین – سرعت پرینت بالا

استحکام پیچشی – ثبات ابعاد بالا

PropertyStandardUnit measurementResult
Flexural strengthDIN EN ISO 178MPa> 90
Flexural modulusDIN EN ISO 178MPa> 1900
HardnessShore D> 84
BiocompatibilityDIN EN ISO 10993-1Complies
پرینتر سه بعدی 1
کیفیت بالای پرینتر های سه بعدی
user-friendly