فهرست بستن
رزین پرینتر دندانسازی Splint

رزین دندانسازی مخصوص Splint

کاربرد ها: سپلینت ها ( نایت گارد و …)

ویژگی ها: سختی اولیه و نهایی بالا – سرعت پرینت بالا غیر شکننده – سختی شکست بالا – بیولوژیک – قابلیت پولیش رنگ شفاف

PropertyStandardUnit measurementResult
Flexural strengthDIN EN ISO 20795-2MPa> 80
Flexural modulusDIN EN ISO 20795-2MPa> 2000
Water sorptionDIN EN ISO 20795-2μg/mm3< 32
Water solubilityDIN EN ISO 20795-2μg/mm3< 5
Hardnessμg/mm3> 82
BiocompatibilityDIN EN ISO 10993-1complies
پرینتر سه بعدی 1
کیفیت بالای پرینتر های سه بعدی
user-friendly